Добре дошли в нашия магазин!

Защо LED?

  LED (Light Emitting Diode) – или така наречените светодиоди, намират все по-голямо приложение в различни сфери на нашия живот. Тук бихме желали да Ви запознаем с техните предимства при използването им в областта на осветлението.

 

 LED осветлението е екологично и Ви позволява да дадете своя принос в опазването на околната среда.

 LED осветителните тела са най-екологични от използваните в момента. При производството и експлоатацията им, не се използват и отделят никакви вредни вещества. Освен това те се рециклират почти на 100% и не замърсяват околната среда след извеждането им от експлоатация.

 От друга страна, ниското енергопотребление Ви позволява да пестите ток и съответно, да намалите изхвърляните в атмосферата CO2 и други вредни вещества при производството на електроенергия. Така Вие давате своя принос в опазването на околната среда и намаляването на парниковия ефект, така необходими за запазването на нашата планета чиста.

 

 LED осветлението е икономично и високо ефективно.

Икономичноста на LED осветлението се изразява в два основни аспекта:

- Ниско енергопотребление и висока ефективност.   

 Непрекъснатото развитие на LED технологията ни позволява да Ви предложим LED осветителни тела, които са с 2 и повече пъти по-ниска консумация на ток в сравнение с останалите типове осветление  при сходни параметри и качества. Докато традиционните крушки с нажежаема жичка работят на 20% енергийна ефективност и 80% от електроенергията се губи, трансформирана в топлина, LED осветителните тела работят на 80-90% енергийна ефективност. Това означава, че те осигуряват около 80% светлинен поток и създават съвсем малко топлина.

- Евтина поддръжка.

 LED осветителните компоненти притежават изключително дълъг живот от порядъка на 30 000 – 50 000 часа (често и повече). Това сравнено с живота на конвенционалните осветителни лампи Ви позволява да намалите драстично раходите си за поддръжка. Друго предимство на светодиодите, е че са изградени от здрави компоненти, които могат да устоят на удар, вибрации и външни въздействия. Това намалява значително риска от счупване, а също така, ги прави подходящи за външно осветление, излагане на силен вятър и дъжд.

 

Бързо превключване.

 LED осветителните тела ще светнат в пълна яркост веднага щом включите осветението (за разлика от енергоспестяващите крушки). Те могат да се включават и изключват незабавно много пъти, което ги прави идеални за инфраструктурни проекти, като например светофари и др. сигнални знаци/светлини.

 

Безопасност.

 Повечето LED светлини работят под ниско напрежение. Това ги прави по-безопасни за монтаж и поддръжка. Освен това излъчват съвсем малко инфрачервена радиация и почти никакви UV емисии. Затова LED осветлението е много подходящо за стоки и материали, които са чувствителни към топлина. Също така, за осветяване на UV чувствителни предмети или материали.

 

 

 

 

Върни До Горе